Úvodní stránka Encyklopedie Literatura Zkratky Rejstřík Kalkulačka Odkazy Prezentace

Encyklopedie elektromagnetické kompatibility

Nová verze encyklopedie elektromagnetické kompatibility je opět koncipována jako souhrnný pohled na problematiku EMC, který stručně odráží stav legislativy a normativních předpisů ke konci roku 2009. Multimediální publikace si neklade za cíl plně nahradit veškerou dostupnou literaturu, ale snaží se svým uživatelům, čtenářům a studentům poskytnout ucelené počáteční informace z této velmi rozsáhlé technické disciplíny, která se stále dynamicky rozvíjí a velkým způsobem ovlivňuje další vývoj všech elektronických, elektrických a elektrotechnický zařízení. Problematika elektromagnetické kompatibility je zde prezentována jako speciální aplikační oblast obecně platných zákonitostí a principů, které jsou společné mnoha elektrotechnickým oborům, a je na ně nutné z pohledu EMC pohlížet v širších souvislostech se všemi z toho plynoucími důsledky.

Přejeme si, aby publikace i nadále sloužila všem zájemcům k plné spokojenosti, tak jako to činila její předchozí verze.

kolektiv autorů