Login:    Password:   

Komunikační systémy pro perspektivní kmitočtová pásma

České výzkumné týmy, zabývající se moderními komunikačními systémy, typicky pracují v kmitočtové oblasti do 50 GHz u rádiových systémů a v oblasti optických vlnových délek u optických komunikačních systémů. Pásmům milimetrových vln není věnována tak intenzivní pozornost.

V rámci projektu budou vybraní akademičtí pracovníci ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně zapojeni do dalšího vzdělávání ve specifických oblastech komunikačních, navigačních a dalších aplikací, pracujících v oblastech milimetrových vln. Vzdělávání bude probíhat formou stáží na vybraných pracovištích a formou přednáškových pobytů zahraničních specialistů na FEKT VUT v Brně.

Získané znalosti budou proškolenými pracovníky předávány dalším výzkumným pracovníkům, studentům doktorských a magisterských programů a v rámci popularizačních programů studentům středních škol a široké veřejnosti.

Communication systems for emerging frequency bands

The project is aimed to educate researchers, doctoral students and undergraduates in the engineering disciplines which are related to technologies developed for advanced communication systems operating in emerging frequency bands.

In the project frame, the academic professionals of the Department of Radio Electronics will be invited into further education in specific fields of communication, navigation and other applications operating in millimeter waves range. In order to provide a practical training to those researchers and students, short-term scientific missions to recognized laboratories in Western Europe are going to be organized.

Researchers and students trained in frame of the project are expected to build an infrastructure for the education and research in the field of advanced communications. The developed infrastructure and know-how will be shared with a wide spectrum of users.

TENTO WEBOVÝ PORTÁL JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM<br />
		FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Tento webový portál je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

www.urel.feec.vutbr.cz - Jaroslav Rumánek