Novinky na email
Nejbližší závody
28 - 29. 7.RSGB IOTA
5. 8.Alpe Adria VHF
5. 8.Letní QRP VKV
11 - 12. 8.WAEDC CW
19. 8.VKV PA
1 - 2. 9.HF Field Day SSB
1 - 2. 9.All Asian SSB
1 - 2. 9.VHF Contest
8 - 9. 9.WAEDC SSB
16. 9.VKV PA
6 - 7. 10.UHF Contest
21. 10.VKV PA
27 - 28. 10.CQ WW SSB
3 - 4. 11.A1 Contest
10 - 11. 11.OK-OM DX CW
18. 11.VKV PA
24 - 25. 11.CQ WW CW
16. 12.VKV PA
20. 1.VKV PA
3. 2.Zimní QRP VKV
16 - 17. 2.ARRL DX CW
17. 2.VKV PA

Aktuality

6.2.2016

Zveme vás na výroční členskou schůzi Radioklubu OK2KOJ při VUT v Brně, která se bude konat ve čtvrtek 10. března 2016 v 17.30 hod. v  místnosti RK s následujícím programem:

1.      Zahájení

 

2.      Informace o činnosti RK za rok 2015

2.1. Kurz operátorů

2.2. Radioamatérské závody, polní den

2.3. Neobsluhované stanice - APRS, PACTOR

2.4. Internetové stránky a připojení

2.5. QSL služba

 

3.      Hospodaření RK

3.1. Zpráva o hospodaření za rok 2015

3.2. Hlasování o schválení výsledku hospodaření

 

4.      Plánované akce na rok 2016

4.1. Rekonstrukce budovy B07 - antény radioklubu, kabelová trasa, hromosvody atd.

4.2. Radioamatérské závody

4.3. Noc vědců, setkání Holice, veletrhy

 

5.      Různé

5.1. Diskuze

5.2. Výběr členských příspěvků

 

Průkazky ke vstupu na koleje VUT nenechávejte na vrátnici, ale vezměte je s sebou. Aby byla schůze usnášeníschopná, je účast členů RK nutná! Noví zájemci o činnost v RK a hosté jsou vítáni. Upozorňujeme, že při neuhrazení členských příspěvků po 2 roky členství v RK dle stanov zaniká.

 

Aleš OK2ALP
Tyto stránky vznikly za podpory projektu MODELEK Návštěvník: 2402