Novinky na email
Nejbližší závody
25 - 26. 5.CQ WPX CW
1 - 2. 6.MW Contest
1 - 2. 6.HF Field Day CW
15 - 16. 6.All Asian CW
16. 6.Alpe Adria UHF
16. 6.VKV PA
22 - 23. 6.ARLL Field Day
6 - 7. 7.3. subreg (PD)
13 - 14. 7.IARU HF Champ
21. 7.VKV PA
27 - 28. 7.RSGB IOTA
4. 8.Alpe Adria VHF
4. 8.Letní QRP VKV
10 - 11. 8.WAEDC CW
18. 8.VKV PA
7 - 8. 9.HF Field Day SSB
7 - 8. 9.All Asian SSB
7 - 8. 9.VHF Contest
14 - 15. 9.WAEDC SSB
15. 9.VKV PA
5 - 6. 10.UHF Contest
20. 10.VKV PA

Aktuality

26.2.2019

Zveme vás na výroční členskou schůzi Radioklubu OK2KOJ při VUT v Brně, která se bude konat ve čtvrtek 14. března 2019 v 17.30 hod. v  místnosti RK s následujícím programem:

1.      Zahájení

 

2.      Informace o činnosti RK za rok 2018

2.1.   Popularizace a propagace

2.2.   Radioamatérské závody

2.3.   Neobsluhované stanice

2.4.   QSL služba

 

3.      Hospodaření RK

3.1.   Zpráva o hospodaření za rok 2018

3.2.   Hlasování o schválení výsledku hospodaření

3.3.   Výše členských příspěvků na rok 2019

 

4.      Volby orgánů RK

4.1.   Volba předsedy

4.2.   Volba místopředsedy

4.3.   Volba vedoucího operátora

4.4.   Volba pokladníka

 

5.      Plánované akce na rok 2019

5.1.   Rekonstrukce budovy a antén radioklubu

5.2.   Radioamatérské závody, kurz operátorů, propagace

 

6.     Diskuze a různé

 

Průkazky ke vstupu na koleje VUT nenechávejte na vrátnici, ale vezměte je s sebou. Aby byla schůze usnášeníschopná, je účast členů RK nutná! Noví zájemci o činnost v RK a hosté jsou vítáni. Při neuhrazení členských příspěvků po 2 roky členství v RK dle stanov zaniká. Letošní rok končí funkční období vedení radioklubu, takže je nutné, abychom se sešli v co nejširším počtu a zvolili nové vedení.

Aleš OK2ALP
Návštěvník: 10673