en

Odkazy

Institute of Electrical and Electronics Engineers
www.ieee.org
Československá sekce IEEE
www.ieee.cz
Vysoké učení technické v Brně
www.vutbr.cz
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
www.feec.vutbr.cz
Fakulta informačních technologií
www.fit.vutbr.cz