fixed width

1.1 Než začnete studovat


Dovolte nám, abychom Vám před samotným použítím sdělili několik praktických informací, které Vám mohou usnadnit a zpříjemnit používání učebnice.

Multimediální učebnice používá následující jazyky: XHTML pro text a MathML pro rovnice. Pro přehlednější popis obrázků je v některých případech použita vrstva SVG. Váš prohlížeč by měl podporovat alespoň XHTML+MathML, podpora SVG není nezbytná.

Funkčnost učebnice byla testována v prohlížečích Internet Explorer (8), Mozilla Firefox (3.5), Opera (v. 9.64), Google Chrome (2.0) a Safari (4.0).

Tab. 1.1.1Podpora v prohlížečích
PodporaMSIE 8.0Firefox 3.5Opera 9.64Chrome 2.0Safari 4.0
XHTMLanoanoanoanoano
MathMLano*ano**anonene
SVGneanoanočástečnáano
*při použití plug-inu MathPlayer
**lepších výsledků při zobrazení dosáhnete instalací fontů STIX

Při vlastním čtení (studiu) budete v některých místech textu odkázání na jinou vrstvu kapitoly (například při čtení textu úrovně A zatoužíte po podrobnějším popisu problému a kliknete na odkaz vedoucí do úrovně B). Můžete se vrátit na původní místo pomocí tlačítka "Zpět" ve Vašem prohlížeči nebo za pomocí navigačního menu.

Použití rejstříku je možné ve dvou módech. První se spouští kliknutím na takto zvýrazněný text. Tím dojde k otevření stránky s obsahem vysvětlujícím daný pojem. Uživatel má možnost se vrátit na předchozí stránku pomocí odkazu Zpět. Výhodnější je však použít tlačítko "zpět" Vašho prohlížeče, neboť zpravidla umožňuje přímý návrat do místa, ze kterého jste na odkaz ve slovníku přešli. Pokud chcete systematicky procházet rejstřík nebo v něm hledat, máte možnost přejít na Slovník pojmů v části Dodatky.

Pro vysvětlení jednodušších pojmů můžeme využít bublinkové nápovědy. Stačí pouze kurzorem myši najet na neznámý pojem a chvíli počkat. Způsob vykreslování této nápovědy je však závislý na konkrétním prohlížeči a může se stát, že po určité době zmizí, případně nebude text celý. Výhodu zde mají uživatelé prohlížeče Opera, který zobrazuje celý text nápovědy po neomezeně dlouhou dobu. Uživatelé prohlížeče Firefox pak mohou použít doplněk "No Tooltip Timeout".

Na stejném principu jsou založeny také odkazy na použitou literaturu. Pro systematické procházení je opět možno využít kompletní seznam.

Programy, jenž jsou součástí většiny kapitol, jsou zazipovány (zkomprimovány). Samotný prohlížeč Vám nabídne jejich uložení v komprimované podobě a Vy je poté pomocí zipovacího programu rozbalíte (zipovací program je dnes již součástí většiny operačních systému). Komprimované soubory jsou vytvořeny tak, aby po rozbalení byly v samostatném adresáři, který má stejné (nebo aspoň podobné) jméno jako zip-soubor. Program pak můžete v Matlabu přímo z tohoto adresáře spustit.


Přejeme Vám hodně úspěšných "kliků"...
Copyright © 2010 FEEC VUT Brno All rights reserved.