fixed width

10.2 Půlvlnný dipól

Kvíz

Zodpovězením těchto otázek získáte zpětnou informaci o tom, jak jste dané problematice porouměli. Pouze jediná z možností je správně. Nemusíte odpovídat na všechny otázky. Pokud neznáte u dané otázky odpověď, nechte ji nezodpovězenou (předem vybráno "na tuto otázku neodpovím"). Váš výsledek pak nebude touto otázkou ovlivněn. Správná odpověď přidá 2 body k celkovému hodnocení, při špatné odpovědi ztrácíte 1 bod. Otázky jsou děleny do skupin po pěti.

Po zodpovězení otázek klikněte na Zobrazit výsledek.

Zobrazuji otázky č. 13 z celkového počtu 3 otázek:

Otázka č.1

Dipól má v rezonanci impedanci...

Možné odpovědi pro otázku č.1:


Otázka č.2

Maximální zisk půlvlnného dipólu je ...

Možné odpovědi pro otázku č.2:


Otázka č.3

Půlvlnný dipól patří mezi antény...

Možné odpovědi pro otázku č.3:

Copyright © 2010 FEEC VUT Brno All rights reserved.