fixed width

10.6 Anténa invertované V

Základní teorie

Anténa invertované V je modifikovaný dipól, jehož konce jsou níže než jeho střed. Tato anténa je hojně využívána radioamatéry a lodích. Anténa má mnohem lepší vlastnosti než krátká prutová anténa.

Obr. 10.6A.1
Obr. 10.6A.1Základní struktura invertované V antény

Jediným požadavkem na konstrukci invertované-V antény je jeden vysoký objekt ve středu antény (většinou postačí i větev stromu). Konce antény musí být izolované a ukotvené v blízkosti země. Tato jednoduchá konstrukce přináší několik výhod, např. kratší vzdálenost mezi konci. Kupříkladu, dipól pro pásmo 80 metrů má vzdálenost mezi konci kolem 43 m, anténa invertované V má výšku středu 12 m a vzdálenost konců pouze 35 m. Použitím této antény ušetříme místo nebo můžeme lépe pokrýt nízké frekvence.

Z teorie vyplývá, že zisk antény invertované V odpovídá zisku půlvlnného dipólu ve stejné výšce, protože nejvíce EM vlny se vyzařuje kolem středu antény. Je-li střed obou antén ve stejné výšce, je rozdíl ve vlastnostech nepatrný. Software pro numerické modelování antén předvídá maximální zisk dipólu 2.15 dBi a maximální zisk antény invertované V 1.9 dBi.

V praxi však kvůli blízkosti zemského povrchu, jeho reálné vodivosti a vlivu rozptylových polí na koncích antény dosahujeme mnohem nižší efektivity vyzařování v porovnání s dipólem. Ve výše uvedeném příkladě (anténa invertované V ve 12 metrech), uvažujeme-li užitečný úhel odrazu 40° nad horizontem, anténa invertované V dosahuje maximálního zisku 1 dBi při všesměrovém vyzařování v horizontální rovině, kdežto dipól má zisk od 6 dBi do 1,2 dBi.

Obr. 10.6A.2
Obr. 10.6A.2Drátový model dvoupásmové invertované V antény
Obr. 10.6A.3
Obr. 10.6A.3Kmitočtový průběh poměru stojatých vln dvoupásmové invertované V antény (délka l80 = 15,9 m a l40 = 7,74 m)
Obr. 10.6A.4
Obr. 10.6A.4Kmitočtový průběh vstupní impedance dvoupásmové Invertované-V antény (délka l80 = 15,9 m a l40 = 7,74 m)
Obr. 10.6A.5aObr. 10.6A.5b
Obr. 10.6A.5Směrová charakteristika dvoupásmové invertované-V antény na kmitočtech 3,5 MHz a 7,05 MHz (délka l80 = 15,9 m a l40 = 7,74 m)

Copyright © 2010 FEEC VUT Brno All rights reserved.