fixed width

3.1 Vlnovody

Program v Matlabu

Obdélníkový vlnovod R100 (rozměry 22.86mm ×10.16 mm) analyzujeme pomocí matlabovského programu waveguide.m. Tento program je včetně všech potřebných m-souborů dostupný zde. Spustíme Matlab a nastavíme cestu do adresáře Waveguide. Vepsáním waveguide do příkazového okna Matlabu program spustíme. Další postup je následovný:

  1. Do vstupního řádku počet prvků v x vepíšeme počet obdélníkových dvojprvků, na něž je vlnovod rozdělen ve směru osy x, do vstupního řádku počet prvků v y zadáme počet dvojprvků ve směru y. Chceme-li vypočíst vidy příčně elektrické, stiskneme tlačítko Vidy TE. Zajímáme-li se o výpočet vidů příčně magnetických, stiskneme tlačítko Vidy TM.
  2. Jakmile je zvolený typ analýzy ukončen, objeví se dialog se vstupním řádkem Vidové číslo. Nejnižší vid má číslo “1”, vyšší vidy jsou číslovány vzestupným celočíselným indexem (řazení je prováděno podle hodnoty kritického vlnového čísla). Stisknutím tlačítka Kresli otevřeme tři grafická okna: první okno obsahuje rozložení podélné složky pole, druhé a třetí okno obsahuje rozložení příčných složek intenzit.
  3. Program ukončíme stiskem tlačítka Konec.

Program waveguide analyzuje rozložení elektromagnetického pole ve vlnovodu metodou konečných prvků. Stručný popis metody a popis její softwarové implementace je uveden ve vrstvě D.


Copyright © 2010 FEEC VUT Brno All rights reserved.