fixed width

3.1 Vlnovody

Kvíz

Zodpovězením těchto otázek získáte zpětnou informaci o tom, jak jste dané problematice porouměli. Pouze jediná z možností je správně. Nemusíte odpovídat na všechny otázky. Pokud neznáte u dané otázky odpověď, nechte ji nezodpovězenou (předem vybráno "na tuto otázku neodpovím"). Váš výsledek pak nebude touto otázkou ovlivněn. Správná odpověď přidá 2 body k celkovému hodnocení, při špatné odpovědi ztrácíte 1 bod. Otázky jsou děleny do skupin po pěti.

Po zodpovězení otázek klikněte na Zobrazit výsledek.

Zobrazuji otázky č. 15 z celkového počtu 10 otázek:

Otázka č.1

Šíření elektromagnetické vlny uvnitř vlnovodu lze popsat …

Možné odpovědi pro otázku č.1:


Otázka č.2

Vlnovody jsou používány na vyšších kmitočtech, protože …

Možné odpovědi pro otázku č.2:


Otázka č.3

Elektromagnetická energie se šíří vlnovodem …

Možné odpovědi pro otázku č.3:


Otázka č.4

Konstanta šíření …

Možné odpovědi pro otázku č.4:


Otázka č.5

Přenos energie vlnovodem popisuje …

Možné odpovědi pro otázku č.5:

Copyright © 2010 FEEC VUT Brno All rights reserved.