fixed width

7.2 Průchod Gaussova svazku optickými prvky

Kvíz

Zodpovězením těchto otázek získáte zpětnou informaci o tom, jak jste dané problematice porouměli. Pouze jediná z možností je správně. Nemusíte odpovídat na všechny otázky. Pokud neznáte u dané otázky odpověď, nechte ji nezodpovězenou (předem vybráno "na tuto otázku neodpovím"). Váš výsledek pak nebude touto otázkou ovlivněn. Správná odpověď přidá 2 body k celkovému hodnocení, při špatné odpovědi ztrácíte 1 bod. Otázky jsou děleny do skupin po pěti.

Po zodpovězení otázek klikněte na Zobrazit výsledek.

Zobrazuji otázky č. 15 z celkového počtu 5 otázek:

Otázka č.1

Matice svazku optického prvku …

Možné odpovědi pro otázku č.1:


Otázka č.2

Matice svazku rovinného zrcadla …

Možné odpovědi pro otázku č.2:


Otázka č.3

Matice svazku volného prostoru …

Možné odpovědi pro otázku č.3:


Otázka č.4

V případě, že optický systém obsahuje různé elementy, výsledná matice svazku …

Možné odpovědi pro otázku č.4:


Otázka č.5

Optická vzdálenost konvexní (vypuklé) čočky …

Možné odpovědi pro otázku č.5:

Copyright © 2010 FEEC VUT Brno All rights reserved.