fixed width

Kapitola 8: Analýza a simulace polovodičových struktur

Úvod

Tato kapitola se zabývá polovodičovými strukturami, kdy matematický popis elektromagnetického pole je natolik odlišný, že nelze použít žádnou z metod nebo výpočetních prostředí uvedených v této učebnici. Využíváme multifyzikální výpočetní prostředí COMSOL Multiphysics, které je založené na metodě konečných prvků.

V první kapitole se seznámíme se makroskopickým popisem polovodičových struktur nazývaným model driftu a difúze.


Copyright © 2010 FEEC VUT Brno All rights reserved.