fixed width

Kapitola 9: Mikrovlnné obvody

Úvod

V této kapitole může čtenář nahlédnout do kuchyně konstruktéra mikrovlnných obvodů. Nebude zde uvedena nějaká kuchařka [25] k návrhu takových obvodů, ani úplné vědecké pojednání o všech možných obvodech. Naopak, tato kapitola chce na několika jednoduchých obvodech ukázat, jak je možno využít prvků s rozprostřenými parametry ke konstrukci obvodů. Budeme si tedy vybírat zvláště obvody či principy, které nejsou v nízkofrekvenčních obvodech používány. Budou to především obvody, které používají úseky vedení jako prvky ke změně fáze procházejícího signálu.

Prerekvizity

Porozumění textu v kapitole bude snazší pro ty, kdo si již prošli kapitoly předchozí. Rovněž tak bude výhodou, pokud čtenář zná základy práce se Smithovým diagramem. Předpokládáme znalosti řazení impedancí do serie a paralelně.

Příklady

Příklady k této kapitole jsou zpracovány v programu WinMIDE.


Copyright © 2010 FEEC VUT Brno All rights reserved.