fixed width

9.2 Některé pasivní obvody

Základní teorie

Na této straně si můžete prohlédnout praktické realizace planárních mikrovlnných obvodů. Krom toho se dozvíte něco o principu, na kterém jsou uvedené obvody založeny. Podrobnější informace o dalších obvodech nich naleznete například v literatuře [24]

Vyobrazené obvody jsou výsledkem práce studentů FEL ČVUT na katedře elektromagnetického pole. Studenti obvody nejprve navrhli pomocí prostředků CAD (programu MIDE), a poté realizovali a změřili.


Wilkinsonův dělič výkonu Vazební člen Rat-race
Wilkinsonův dělič výkonu - podrobněji Vazební člen "Rat-race" - podrobněji

Dvojpříčkový hybrid Filtr
Dvojpříčkový hybrid - podrobněji Filtr - podrobněji

Směrová odbočnice Odporový dělič výkonu
Směrová odbočnice - podrobněji Odporový dělič výkonu - podrobněji

Copyright © 2010 FEEC VUT Brno All rights reserved.