fixed width

Slovník pojmů

Disperze

Slovem disperze popisujeme jev, kdy se signály o různých kmitočtech šíří různou rychlostí. Různé kmitočtové složky signálu tak mají na výstupu různá zpoždění, takže jejich složením dostáváme jiný signál nežli signál vstupní (signál na výstupu je zkreslený).


Zpět


Copyright © 2010 FEEC VUT Brno All rights reserved.