fixed width

Slovník pojmů

Gaussův svazek, Gaussova funkce

Uvažujme laserový svazek základního vidu TEM00, který ze zdroje vystupuje jako rovnoběžný (vlnoplocha je rovinná a kolmá na směr šíření, na optickou osu). Svazek paprsků není záměrně modulovaný, ale rozložení intenzity pole po příčném průřezu svazku není z podstaty konstantní. U zmíněného vidu je intenzita největší na ose svazku a zmenšuje se k okraji podle Gaussovy funkce:

E(x,y)=Emaxexp(ρ2a02)=Emaxexp(x2+y2a02).

Zde ρ je radiální vzdálenost od osy svazku a průběh funkce vidíme na obrázku. Svazek s právě popsaným gaussovským příčným rozložením intenzity nazýváme Gaussovým svazkem.

Obrázek
Gaussův svazek, Gaussova funkce


Zpět


Copyright © 2010 FEEC VUT Brno All rights reserved.