fixed width

Slovník pojmů

Koherentní záření

Záření nazveme časově koherentním, pokud pro zvolený časový interval Δt naměříme kdekoli a kdykoli stejný fázový posuv Δφ. Záření je prostorově koherentní, pokud pro zvolenou vzdálenost Δl naměříme kdekoli a kdykoli stejný fázový posuv Δφ.


Zpět


Copyright © 2010 FEEC VUT Brno All rights reserved.