fixed width

Slovník pojmů

Mikrovlnné kmitočtové pásmo

Mikrovlnné kmitočtové pásmo je intervalem kmitočtů od 300 MHz do 300 GHz. Těmto kmitočtům odpovídá délka vlny ve volném prostoru (vakuu) od 1 m do 1 mm.


Zpět


Copyright © 2010 FEEC VUT Brno All rights reserved.