fixed width

Slovník pojmů

Okrajové podmínky

Okrajové podmínky jsou podmínky, které musí splňovat elektromagnetické pole na rozhraní dvou různých prostředí. Pro složky intenzity E tečné k rozhraní platí Eteč 1 = Eteč 2. Obě intenzity jsou intenzity v bodech těsně přilehlých k rozhraní, ale po jeho různých stranách. Pro normálové složky elektrické indukce platí obdobně Dnorm 1 = Dnorm 2. Pro magnetické pole platí analogicky rovnost tečných složek intenzity H a normálových složek indukce B.

Ve zvláštním případě, kdy jedno prostředí je dokonale vodivé pro elektrické proudy nebo pro magnetické proudy, můžeme okrajové podmínky rozdělit na podmínku Dirichletovu a podmínku Neumannovu.

Dirichletova podmínka říká, že ta složka vektoru elektrické (magnetické) intenzity, která je tečná k dokonalému elektrickému (magnetickému) vodiči, musí být na tomto vodiči nulová

Et=0 na PEC,   Ht=0 na PMC.

Neumannova podmínka říká, že derivace (změna) vektoru elektrické (magnetické) intenzity ve směru normály k dokonalému magnetickému (elektrickému) vodiči musí být na tomto vodiči nulová.

ngradEj=0j=x,y,z na PMC,   ngradHj=0j=x,y,z na PEC.

Zkratkou PEC značíme dokonalý elektrický vodič (Perfect Electric Conductor), zkratkou PMC dokonalý vodič magnetický (Perfect Magnetic Conductor). Symbol n značí normálu k vodivému povrchu.


Zpět


Copyright © 2010 FEEC VUT Brno All rights reserved.