fixed width

Použitá literatura


1 ČERNOHORSKÝ, D., NOVÁČEK, Z., RAIDA, Z. Elektromagnetické vlny a vedení. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 1999. ISBN 80-214-1261-5.


Zpět


Copyright © 2010 FEEC VUT Brno All rights reserved.