Novinky na email
Nejbližší závody
19. 12.VKV PA
16. 1.VKV PA
6. 2.Zimní QRP VKV
19 - 20. 2.ARRL DX CW
20. 2.VKV PA
5 - 6. 3.1. subreg
5 - 6. 3.ARRL DX SSB
20. 3.VKV PA
26 - 27. 3.CQ WPX SSB
9 - 10. 4.OK-OM DX SSB
17. 4.VKV PA
7 - 8. 5.2. subreg
15. 5.VKV PA
28 - 29. 5.CQ WPX CW
4 - 5. 6.MW Contest
4 - 5. 6.HF Field Day CW
18 - 19. 6.All Asian CW
19. 6.Alpe Adria UHF
19. 6.VKV PA
25 - 26. 6.ARLL Field Day
2 - 3. 7.3. subreg (PD)
9 - 10. 7.IARU HF Champ

Historie radioklubu OK2KOJ

Radioklub OK2KOJ vznikl koncem 50. let minulého století na půdě VUT v Brně z iniciativy tehdejších studentů a zaměstnanců VUT. Prudký vzestup radioklubu v jeho začátcích nejlépe dokladuje asi 10 popsaných staničních deníků s několika tisíci spojení ze začátku 60. let a přibližně 20 diplomů ze závodů za umístění na předních místech.

V 70. a 80. létech byl RK OK2KOJ dlouhá léta základnou špičkových sportovců v radiovém orientačním běhu a v celorepublikovém měřítku se střídal zejména s pražskou základnou ROB na předních místech v celostátních soutěžích. Hlavními iniciátory byli Pavel Přikryl, OK2BCM (ex OL6AUE) a Jiří Mareček, OK2BWN, který absolvoval VUT v roce 1984. Výsledkem bylo dosažení do té doby historického úspěchu - zlaté medaile a titulu mistra světa na IV. mistrovství světa v ROB ve švýcarském Beatenbergu v roce 1988, který získal v konkurenci závodníků z 18 zemí za RK OK2KOJ tehdejší student VUT Petr Kopor. Tento úspěch měl v té době značnou publicitu (viz. články v AR 1988/12, AR1989/1) a to nejen u nás. V té době zde ještě působili někteří ze zakládajících členů, např. prof. Jan Žižka, OK2WBW, který obětavě zajišťoval podmínky pro existenci RK (vysílalo se mnoho let na jím zapůjčené zařízení a jím věnovaná mapa Brna se zakreslenými souřadnicemi visí v místnosti RK dodnes). Radioklubem OK2KOJ prošlo za dobu jeho existence několik stovek lidí, převážně studentů, mnohým umožnil získání povolení pro amatérské vysílání a proto byl a je nejen v ČR a SR velmi známý.

Do roku 1990 spadal RK OK2KOJ pod organizaci Svazarmu, která působila i na VUT a která jej částečně podporovala. Po ukončení činnosti Svazarmu většina radioklubů v Brně v důsledku nedostatku finančních prostředků přišla o stávající prostory a zanikla nebo pouze "drží značku". Rovněž se v té době projevil obecný pokles zájmu o zájmovou nevýdělečnou činnost, zejména u mladších lidí. V Brně přežily a zůstaly z 11 jen asi tři fungující RK, jedním z nich je i OK2KOJ. Po zániku Svazarmu bylo z legislativních důvodů nutno získat právní subjektivitu, aby bylo možné převést skromný majetek, který na RK po Svazarmu zbyl. Proto RK nejdříve získal delegovanou právní subjektivitu jako člen SMSR (Svaz moravsko-slezských radioamatérů), později jeho vedení požádalo o vlastní právní subjektivitu pod názvem "Radioklub OK2KOJ při VUT Brno". Po roce 1990 se skupina ROB v Brně od RK OK2KOJ z finančních a organizačních důvodů oddělila a spolupracovala s jinými sponzory. Činnost RK při VUT je ve srovnání jiným RK velmi specifická - zapojují se převážně studenti z velké části mimobrněnští, kteří po absolvování VUT opustí Brno, a proto je třeba neustále vychovávat nové zájemce. Po roce 1990 se projevil pokles počtu členů RK OK2KOJ. Vznikl výpadkem kurzů pro nové operátory v důsledku neujasněnosti budoucí existence radioklubu (zánik Svazarmu na VUT a tím ztráta finanční podpory pro RK) a dlouhodobými nejasnostmi při vzniku nových legislativních podmínek pro nevýdělečné organizace a amatérské vysílání.

Zlomovým rokem v činnosti radioklubu byl rok 1995, kdy se RK OK2KOJ stal centrem nově se rozvíjejícího digitálního provozu - PACKET RADIO. V prostorách radioklubu vznikl uzel sítě PR a několik uživatelských vstupů, což profilovalo další činnost radioklubu. V té době radioklubem prošli i autoři bestselleru Packet radio od A skoro až do Z - Ing.Pavel Lajšner, OK2UCX a Ing.Radek Václavík, OK2XDX. Za zmínku stojí i umístění prvního (a patrně jediného) českého Aplinku OK0PBR, který byl později konvertován na FBB mailbox. Jeho provozovatelem je Ing.Dalibor Berka, OK2PEN, též člen RK OK2KOJ.

Radioklub OK2KOJ měl v posledních 20 letech průměrně 40 členů. Není bez zajímavosti, že některých kurzů v RK se zůčastnili i žáci ZŠ a SŠ, z nichž většina se později stala absolventy VUT a část z nich pracuje v RK dodnes.

Koncem 90. let době došlo opět k nárůstu a stabilizaci členské základny. Každoročně zde probíhal kurs pro přípravu ke zkouškám pro získání individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby (radioamatérské oprávnění).


Kurz operátorů (přednáška Karla OK2BVW z oblasti radioelektroniky)

Současnost

Radioklub OK2KOJ v současné době představuje jeden z mála rozvíjejících se RK v Brně. Aktivně se účastní VKV závodů na pásmech 2m, 70cm a 23cm, kde je nedílnou součástí výjezd na kopec (nejčastěji v okolí Brna). Tradiční se stala také účast na závodech Alpe Adria, která vnáší do závodění prvek vysokohorské turistiky, protože se každoročně snažíme o zdolání horských velikánů za účelem vysílání. V oblasti KV je povinností účast v závodech CQ WPX a CQ WW, kdy využíváme klubovnu radioklubu.

Závody Alpe Adria (k vysílání patří i výlety bez vybavení ;-))

Subregionální závod (Jirka OK2JEY na pracovišti 70cm a 23cm)

KV závody z klubovny RK (Franta OK2OP)

Bastlení všeho druhuČinnost RK:

  • konstrukce a úpravy přijímacích a vysílacích zařízení
  • práce s počítači (zejména PC) v součinnosti s vysílacím zařízením
  • konstrukce a měření anténních systémů
  • provoz na amatérských pásmech (telegraficky, fone FM a SSB, packet radio)
  • kurzy pro operátory jako příprava ke zkouškám na ČTÚ
  • absolvování radioamatérských závodů
Sepsal Karel OK2BVW, upravil Zbyněk OK2ZLK a rozšířil Martin OK2CM
Návštěvník: 11655