Novinky na email
Nejbližší závody
DNESNordic 13cm+
24. 4.MOON 23cm
1. 5.MOON 2m
4 - 5. 5.2. subreg
7. 5.Nordic 2m
8. 5.MOON 70cm
11. 5.FM pohár
14. 5.Nordic 70cm
15. 5.MOON 6m
19. 5.VKV PA
21. 5.Nordic 23cm
22. 5.MOON 23cm
25 - 26. 5.CQ WPX CW
28. 5.Nordic 13cm+
1 - 2. 6.HF Field Day CW
1 - 2. 6.MW Contest
4. 6.Nordic 2m
5. 6.MOON 2m
8. 6.FM pohár
11. 6.Nordic 70cm
12. 6.MOON 70cm
15 - 16. 6.All Asian CW

Aktuality

19.2.2024

Zveme vás na výroční členskou schůzi Radioklubu OK2KOJ při VUT v Brně, která se bude konat v úterý 19. března 2024 v 18.00 hod. v místnosti RK s následujícím programem:

1.      Zahájení

2.      Informace o činnosti RK

2.1.  Kurz operátorů

2.2.   Radioamatérské závody

2.3.   Klubovna, neobsluhované stanice

2.4.   Popularizace a propagace

3.      Hospodaření RK

3.1.   Zpráva o hospodaření

3.2.   Hlasování o schválení výsledku hospodaření

3.3.   Výše členských příspěvků

3.4.  QSL služba

4.      Volby orgánů RK

4.1.   Volba předsedy

4.2.   Volba místopředsedy

4.3.   Volba vedoucího operátora

4.4.   Volba pokladníka

5.      Plánované akce a diskuze

5.1.   Stav antén a vybavení RK

5.2.   Radioamatérské závody, QTH

5.3.   Kurz operátorů, aktivity RK


Průkazky ke vstupu na koleje VUT nenechávejte na vrátnici, ale vezměte je s sebou. Aby byla schůze usnášeníschopná, je účast členů RK nutná! Noví zájemci o činnost v RK a hosté jsou vítáni. Při neuhrazení členských příspěvků po 2 roky členství v RK dle stanov zaniká. Letošní rok končí funkční období vedení radioklubu, takže je nutné, abychom se sešli v co největším počtu a zvolili vedení nové.

Aleš OK2ALP
Návštěvník: 2956