Individální projekty MPOA

Mikroprocesory s architekturou ARM

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

Individuální projekty předmětu MPOA

Své bodové hodnocení najdete ve STUDISu. Projekty níže jsou seřazené podle mého názoru na jejich kvalitu. Průběžně mi prosím do kanceláře vracejte zapůjčené kity, nejpozději do 14.2.2020. Budu rád za hodnocení předmětu MPOA ve STUDISu. U nejlepších projektů zvažte účast na soutěži Zlatý tranzistor.


Individuální projekty MPOA 2019

Přehled projektů MPOA 2019 včetně jejich zadání a hodnocení.

Nejlepší projekty

 • Ovládání frekvenčního syntezátoru — Zkonstruujte hardware frekvenčního syntezátoru s fázovým závěsem MAX2871 a ovládáním přes rozhraní USB. Pro převodník z USB na SPI rozhraní realizující komunikaci s frekvenčním syntezátorem použijte mikrokontrolér řady STM32F0x. — Filip Klapil
 • Generování signálu s použitím algoritmu CORDIC –– Realizujte generátor harmonického signálu na vývojové desce STM32F4DISCOVERY s využitím algoritmu „COordinate ROtation DIgital Computer“. Výstupem generátoru bude sluchátkový JACK. Výpočet vzorků signálu realizujte v pohyblivé řádové čárce a v pevné řádové čárce. Srovnejte dobu výpočtu vzorku a porovnejte s výpočtem pomocí knihovny math.h. Ovládání generátoru realizujte pomocí displeje na vývojové desce STM32F429. Na displeji rovněž vhodně zobrazte srovnání doby výpočtů vzorků. — Roman Sikora
 • Zvukový vizualizér — Pomocí vývojového kitu STM32F429I-DISCOVERY realizujte zvukový vizualizér. Zvukový vstup bude vzorkován pomocí AD převodníku, který je součástí MCU kitu. Spektrum signálu bude zobrazeno na LCD displeji. Za pomoci TFT displeje vytvořte jednoduché ovládání vizualizéru, např. přepínání módů pro zobrazování spektra. — Dominik Indrák
 • Převzorkování zvukového signálu — Realizujte algoritmus pro převzorkování audio signálu s vhodným poměrem, např. z 8kHz na 12kHz. Maximálně optimalizujte použitý kód, příp. vhodně využijte matematické knihovny a DSP rozšíření. Vstup a výstup signálu z vývojové desky realizujte přes DMA pomocí periferií ADC a DAC. — Filip Šterc
 • Mnohokanálové řízení PWM — Na vybraném mikrokontroléru STM32 implementujte mnohokanálové PWM pro řízení jasu LED. Implementaci provádějte s ohledem na maximální efektivitu využití strojového času, aby mikrokontrolér mohl kromě generování PWM provádět i jiné výpočetní operace. — Jan Vykydal

Ostatní projekty

Individual projects GPOA 2019

IoT home thermostat designed in the CALM Concept — The project should make use of: DHT22 (digital temperature, humidity sensor), Relay switch (output for the boiler), LCD HT1621 (7-seg display; create new universal library), Photoresistor (for brightness settings), Quadrature encoder and capacitive buttons (for control; create custom library for ESP32), Connectivity with Home Assistant IoT platform. The final solution consisting of hardware, electronics & software should be compliant with the CALM Concept, namely with regards to reliability, easy and logic of use. — Martin Ptacek

Tilt sensing with a 3-axis accelerometer — Calculate the roll and pitch values from a 3-axis acceletometer. Use the development board STM32F4DISCOVERY with LIS302DL / LIS3DSH devices. Consider any accelerometer position relative to the base, i.e. implement the compensation by de-rotation of input data vector as described in DT0076. — Jiri Krivak

NFC card reader with RC522 — Develop a simple ISO/IEC 14443 NFC card reader. Use the NFC module based on RC522 IC and connect it to an Arduino Uno board. Create an application to read the card UID and send it to the Arduino serial port. Try to change the UID of an unlocked card. — Hana Vrtelkova


Individuální projekty MPOA 2018

Přehled projektů MPOA 2018 včetně jejich zadání a hodnocení.

Nejlepší projekty

 • Digitální bateriový multifunkční teploměr — Vytvořte teploměr s funkcí měření teploty, atmosférického tlaku a vlhkosti (čidlo BME280). Z naměřených hodnot lze vykreslit graf za posledních 24 hodin. Zobrazení aktuálně naměřených hodnot a grafů zajistí černobílý e-ink displej. Řídící MCU zvolte od firmy NXP řady Kinetis. Důraz bude kladen na celkovou spotřebu zařízení a související optimalizaci vhodných provozních režimů použitého MCU. — Ondřej Jeřábek
 • Audio spektrální analyzátor — Implementujte spektrální analyzátor pro audio signály s využitím vývojové desky STM32F746G Discovery. Jako vstup bude sloužit digitální mikrofon a audio jack. Spektrální analýza bude provedena pomocí banky pásmových propustí pro jednotlivé třetiny oktáv. Výsledek bude zobrazen na barevném dotykovém displeji. — Petr Jedlička
 • Zpracování obrazu na Raspberry Pi — Naprogramujte aplikaci pro segmentaci a zpracování obrazu určenou pro běh v operačním systému Raspbian na platformě Raspberry Pi 3 Model B. Mezi implementovanými metodami pro zpracování obrazu by mělo být prahování, detekce hran a K-Means clustering. Samotný výpočet by měl probíhat s využitím volitelného množství jader procesoru. Aplikace by též měla obsahovat grafické rozhraní pro volbu obrazu, nastavení pro zpracování a zobrazení vstupu a výstupu. — Tomáš Bravenec

Ostatní projekty

Individuální projekty MPOA 2017

Přehled projektů MPOA 2017 včetně jejich zadání a hodnocení.

Nejlepší projekty

 • Ovládací panel pro PC aplikace — Navrhněte zařízení sloužící ke zjednodušenému ovládání pro různé programy v PC. Zařízení realizujte pomocí vlastního návrhu DPS s procesorem řady STM32F1. Jako ovládací prvky zvolte tlačítka a rotační enkodér. K zobrazení stavu zařízení využijte RGB LED. Napájení uvažujte přes USB rozhraní. — Dan Raszka
 • Řízení digitizeru — Vytvořte aplikaci na 32F746GDISCOVERY s dotykovým displejem, na kterém bude mít uživatel možnost zvolit nastavení AD převodníku (počet kanálů, rychlost vzorkování, …), dvou programovatelných zesilovačů (zisk, offset, …) a způsob spuštění vzorkování (externí signál nebo úrovní měřeného signálu). Získaná data z ADC během měření ukládejte do externí SDRAM paměti a po skončení měření je uložte na SD kartu. — Jonáš Čech
 • Prezentační zařízení pro počítačové prezentace — Realizujte s pomocí vývojové desky KL25Z prezentační HID zařízení. Zařízení by mělo mít funkci ukazovátka (na monitoru), listování v prezentaci, možnost zatmavení prezentace, případně další. — Miroslav Děcký
 • Stack lwIP pro Microblaze — Na 32bitový softprocesor Microblaze v FPGA implementuje lwIP stack. Vyřešte připojení k obvodu fyzické vrstvy Ethernetu Realtek RTL8211E-VLs a jeho konfiguraci. Ověřte úspěšnou implementaci pomocí přenosu dat přes UDP stream. — Tomáš Svoboda
 • WirelessHART sensor mote — Navrhněte WirelessHART sensor mote a naprogramujte MCU Analog Devices ADuCM4050 na zpracovávaní vybraných HART příkazů z klasického HART FSK modemu a také pro komunikaci s bezdrátovým modulem založeném na SoC LTC5800. Aplikace musí být schopna přeposílat HART zprávy mezi drátovým a bezdrátovým rozhraním a správně na ně odpovídat. — Tomáš Řežucha

Ostatní projekty

Individuální projekty MPOA 2016

Přehled projektů MPOA 2016 včetně jejich zadání a hodnocení.

Nejlepší projekty

 • Systém bezdrátových herních ovladačů — Realizujte soustavu jednoduchých bezdrátových herních ovladačů. Navrhněte systém pro podporu až osmi ovladačů s odezvou stisku do 30ms. Master jednotka připojená k PC se bude chovat jako HID klávesnice. Každý ovladač pak bude reprezentován jednou klávesou. Pokuste se eliminovat zvýhodnění některých ovladačů, které by mohlo vzniknout vlivem komunikačního protokolu. Využijte rádiové moduly s čipsetem CC2500. — Stanislav Rozum
 • PWM regulátor pro solární elektrárnu — Navrhněte PWM regulátor výkonu spolu s měřící a vyhodnocovací stanicí s displejem pro solární elektrárnu na nabíjení akumulátorů. Využijte mikrokontrolér ARM, např. Atmel SAM3X/A. Realizujte potřebné ochranné prvky proti přebíjení a podbíjení akumulátoru. — Ivan Sieklik
 • Grafický řadič FT800 — Navrhněte driver pro grafický řadič FT800 a kompatibilní. Možnosti driveru prakticky demonstrujte. Aplikace bude využívat dotykové ovládání, obsahovat vlastní textový font a umožňovat vykreslování widgetů. — Jeroným Juráň
 • Mass storage JPEG zobrazovač — Na vývojové desce 32F429IDISCOVERY implementujte USB mass storage (MSD). Po nahrání JPEG souboru jej dekomprimujte pomocí vhodné knihovny (např. TJpgDec) a zobrazte na displeji vývojového kitu spolu s informacemi o obrázku. — Jan Vorálek
 • WiFi alarm s ESP8266 — Seznamte se s WiFi čipem ESP8266 a jeho vývojovým prostředím. Vytvořte aplikaci, která bude sloužit jako jednoduchý dveřní alarm - po zapnutí napájení např. jazýčkovým kontaktem se ESP8266 připojí na WiFi a odešle pomocí GET požadavku informaci o události, např. na server ThingSpeak nebo do vlastního PHP skriptu. — Luboš Tlustoš

Ostatní projekty

Individuální projekty MPOA 2015

Přehled projektů MPOA 2015 včetně jejich zadání a hodnocení.

Nejlepší projekty

 • NetworkGateway — NetworkGateway je zařízení, které umožňuje propojit několik běžně neslučitelných sběrnic (USB, RS485, CAN, Ethernet, WIFI). Nastavení virtuálních propojů včetně konfigurace jednotlivých „portů“ je prováděna pomocí webového rozhraní, které je naprogramováno v javascriptu. Celé zařízení je zcela samostatné a pro konfiguraci nevyžaduje žádný software. Může být použito jak pro ladění zmíněných sběrnic (zejména CAN a RS485), tak i pro běžný provoz (síťová brána do internetu pro CAN, RS485 pomocí WIFI/Ethernetu). — Marek Novák
 • Modul pro řízení mechanického rotačního systému — Prostřednictvím vývojové desky vhodně zvoleného mikrokontroléru s architekturou ARM realizujte řízení mechanického rotačního systému, skládajícího se z DC motorku a inkrementálního enkodéru. Implementujte funkce otáčení zvolenou rychlostí, natočení o požadovaný úhel a ukládání aktuální pozice v závislosti na synchronizačním signálu. — David Krolák
 • Hra 2048 — Realizujte hru 2048 na kitu FRDM-KL25Z. Jednotlivá čísla budou reprezentovány barvou, která bude zobrazena pomocí matice RGB LED. Pro řízení pohybu využijte akcelerometr. — Václav Lízner
 • Kamera OV7670 s FIFO AL422 — Připojte modul kamery OV7670 s FIFO bufferem AL422 ke vhodnému Freedom boardu. Vytvořte firmware pro sejmutí snímku z kamery, vyřešte jeho přenos do PC a následné zobrazení. Využijte prostředí KDS nebo mbed. — Martin Kráčala
 • Power-line komunikace s ST7850 –– Demonstrujte úzkopásmovou komunikaci po elektrickém vedení (230V/50Hz) pomocí dvojice vývojových kitů EVALKITST7580-1, osazených integrovanými obvody typu ST7580 pro power-line komunikaci. Pro řízení ST7580 vytvořte firmware implementovaný v externím MCU rodiny STM32, který realizuje potřebný protokol pro komunikaci mezi modemy v režimu master-slave. — Jan Sláčik
 • Point-to-point spoj s RFM12B — Pomocí dvojice transceiverů RFM12B připojených ke kitům FRDM-KL25Z realizujte experimentální rádiový spoj v pásmu 868MHz. Vytvořte firmware pro testování spojení - měření chybovosti, rychlosti přenosu, RTT apod. Proveďte měření základních parametrů v závislosti na vzdálenosti modulů. — Petr Prachař
 • Generátor SSTV signálu — Implementujte audio generátor pro signál SSTV (slow-scan television), např. mód Martin M1 nebo Robot B&W. Obrazová data přečtěte z SD karty nebo USB flash disku, signál vygenerujte a odešlete pomocí DAC nebo zvukového kodeku. Ověřte příjem softwarem MMSSTV. — Tomáš Kret
 • Řídící jednotka vařiče mikropivovaru — Navrhněte řídící jednotku mikropivovaru na platformě Texas Instruments MSP430. Řídící jednotka zajišťuje měření teploty kapaliny uvnitř varného hrnce a její zobrazení na displeji, PID regulaci topných těles a ovládání míchání. Pro zobrazení aktuálního času použijte externí RTC modul s baterií; vytvořte přehledné menu ovládané pomocí tlačítek. — Lukáš Janík
 • FM rádio s Si4703 — Vytvořte rozhraní pro ovládání modulu FM rádia Si4703 s pomocí vhodného zobrazovacího média. Zobrazte informaci o aktuální naladěné stanici pomocí RDS. Použijte vývojový kit FRDM-KL25Z. — Adam Štěpánek

Ostatní projekty

Individuální projekty MPOA 2014

Přehled projektů MPOA 2014 včetně jejich zadání a hodnocení.

Nejlepší projekty

 • Hra Ant Run na LED 8x8 [FRDM-KL25Z] — Realizujte hru Ant Run na 8×8 RGB LED matici s použitím vývojové desky FRDM-KL25Z. Ovládání bude řešeno akcelerometrem. — Tomáš Jankech
 • Tetris na RGB LED matici [FRDM-KL25Z] — Realizujte pomocí FRDM-KL25Z a RGB LED matice 8×8 hru Tetris ovládanou akcelerometrem. Při realizaci využijte barevnost matice (např. každá kostka bude mít jinou barvu). Redukce mezi LED 8x8 a KL25Z. — Matej Hojdík
 • Řízení pixel light controller kitu [LPC407x] — Pomocí mikroprocesoru LPC407x zprostředkujte komunikaci mezi PC, proudovým zdrojem a integrovaným obvodem pixel light controller. Dále implementujte ukázkové funkce pro pixel light controller (wiping blinker, dark zone, …). Využijte plánovač (RTOS). — Pavel Kostelník
 • Kamera OV7670 se STM periferií DCMI [32F429IDISCOVERY] — Navrhněte základní koncepci využívající kameru OV7670 a vývojovou desku 32F429IDISCOVERY, použijte periferii DCMI. Na vývojové desce demonstrujte propojení kamery s mikrokontrolérem. — Petr Machala
 • Vzorkování analogového signálu do MATLABu [32F429IDISCOVERY] — Na vývojové desce s mikrokontrolérem STM32F4 realizujte dvoukanálový vzorkovač, spouštěný tlačítkem. Navzorkovaný signál ve vhodném formátu pošlete přes USB do PC a vizualizujte v prostředí MATLAB. Využijte DMA přenos. — Jan Novotný
 • Hra Arkanoid [FRDM-KL25Z] — Pomocí desky FRDM-KL25Z a grafického displeje realizujte hru Arkanoid ovládanou akcelerometrem. — Jindřich Šindelář
 • Demo řízení motorů [FRDM-KL25Z] — Použijte vývojový kit s krokovým motorem připojeným přes A2982 a se stejnosměrným motorem přes L298N. Připojte kit k desce FRDM-KL25Z a vytvořte firmware pro obsluhu obou motorů. Motory by měly sloužit jako demo ukázka činnosti, směr otáčení se bude střídat, rychlost bude měnitelná kapacitním sliderem. — Jakub Novotný
 • Bludiště s kuličkou [FRDM-KL25Z] — Využijte RGB LED matici. Jedna barva LED reprezentuje kuličku, druhá cíl, třetí stěny. Nakláněním desky se bude kulička pohybovat k okraji a zastavovat se o stěny. Na závěr se na LED matici zobrazí počet sekund, jak dlouho trvalo hráči dostat kuličku do cíle. — Ivan Ryba
 • Synchronní přehrávač zvukového souboru [LPCXpresso] — Realizujte synchronní přehrávač zvukového souboru typu WAV za účelem vytvoření přehrávače schopného přehrávat zvukovou stopu v souladu s nestálou rychlostí analogových projektorů filmového materiálu. Rychlost DA převodu musí být řízena externí řídicí frekvencí rychlosti posuvu filmu. Se změnou řídicí frekvence musí analogicky dojít i k posunu ladění nahrávky (jako u přehrávání analogového záznamu). — Richard Vacula

Ostatní projekty

Archiv projektů MMIA

V rámci předmětu MMIA – mikropočítače pro přístrojové aplikace vytvořili studenti v letech 2009–2013 několik zajímavých projektů. Součástí vzdělání je jistě i schopnost správně dokumentovat a prezentovat svou práci. Sami zde můžete posoudit, jak se to jednotlivým týmům povedlo. — Zbyněk Fedra

Koncepce předmětu MMIA se změnila zároveň se změnou garanta předmětu. Individuální projekty jsou nově součástí předmětu MPOA - Mikroprocesory s architekturou ARM. — Aleš Povalač

Výsledné projekty MMIA 2013

Výsledné projekty MMIA 2012

Výsledné projekty MMIA 2011

Výsledné projekty MMIA 2010

Výsledné projekty MMIA 2009

start.txt · Poslední úprava: 2022/03/18 12:29 autor: Aleš Povalač